• Home
  • Groei!

Hoe succesvol is de cultuur in mijn bedrijf, organisatie, instelling of school?

Als we over (bedrijfs)cultuur praten dan hebben we het eigenlijk over het gedrag van de medewerkers, vakmensen, professionals. En hoe professioneel is dat gedrag dan? Vervolgens kunt u zich de vraag stellen: Hoe succesvol is dit gedrag? Het kan natuurlijk zo zijn dat het gedrag professioneel overkomt, maar heeft het ook succes?

Inmiddels heb ik reeds bij heel veel bedrijven een kijkje in de keuken genomen. Wat mij dan opvalt is het gedrag van mensen en hoe gemakkelijk mensen zich aanpassen aan de bestaande gewoonten, gedragsvormen; in feite: de bestaande bedrijfscultuur. Hoe vaak heb ik mensen met veel potentieel zien binnenkomen en zich binnen een aantal maanden zien aanpassen aan de bestaande NIET-succesvolle cultuur: doodzonde! Verlies van kwaliteit, potentie, en dus bedrijfsresultaten.

Als je jezelf afvraagt; Wat voor cultuur heerst er nu in mijn werkomgeving?, sta dan eens stil bij het onderstaande overzicht; een cultuurdiagnose instrument.

 

Sommige punten lijken misschien veel op elkaar, of zeggen hetzelfde in andere bewoordingen; dat maakt niet uit. Als je heel scherp gaat kijken naar je eigen gedrag en naar het gedrag dat je om je heen ziet kun je bij elk punt een cijfer zetten van 1 t/m 5.

1 = geheel op succesvolle cultuur van toepassing

2 = voor een groot gedeelte van toepassing op succesvolle cultuur

3 = voor een groot gedeelte van toepassing op niet-succesvolle cultuur

4 = geheel op niet-succesvolle cultuur van toepassing
Cultuurdiagnose instrument:

Succesvolle cultuur Score 1  2  3  4 Niet-succesvolle cultuur
1. Verantwoording nemen voor eigen gedrag Eigen gedrag goedpraten
2. Initiatief nemen Afwachten
3. Elkaar aanspreken op gedrag Wandelgangen gepraat
4. Reageren op wat iemand doet Reageren op wat iemand is
5. Voor jezelf praten Namens anderen praten
6. Speler zijn Toeschouwer zijn
7. Niet alles hoeven weten Zich snel gepasseerd voelen
8. Risico nemen Zich indekken
9. Denken in oplossingen Denken in problemen
10. Creeëren Proberen
11. Leren van fouten door reflectie Op zoek gaan naar de schuldige
12. Ervoor gaan Erop terugkomen
13. Draagvlak creeëren Consensus bereiken bij allen
14. Leiding ontwikkelt respect bij anderen Leiding ontwikkelt sympathie bij anderen
15. Werken met beslissers Werken met besluitenprocedures
16. Actielijsten Notulen
17. Zoeken naar synergie Rouleren van taken
18. Binnen- en buitencirkel Algemene vergaderingen
19. Gericht op ontwikkeling Gericht op bewaking en controle
20. Ervan uitgaan dat de leiding ook goed werk wil leveren Argwaan t.o.v. de leiding als natuurlijke vijand
21. Verscheidenheid in veranderingen Uniformiteit in veranderingen
22. Resultaatgericht Inspanningsgericht
23. Werkstructuur Overlegstructuur
24. Transparantie Camouflage
25. Veranderingsprocessen: starten met ontwerp Veranderingsprocessen: starten met document
Totaalscore

 

Een eenvoudige rekensom laat zien dat wanneer u:

tussen de 25 en 50 punten scoort u zich begeeft in een succesvolle cultuur

tussen de 50 en 75 punten scoort middelmatig succesvolle cultuur

tussen de 75 en 100 punten scoort u zich begeeft in een niet-succesvolle cultuur

 

Dit blog mag gedeeld worden via
>