Plannen en organiseren kun je leren

Vandaag (5 jan 2011) betrapte ik mezelf erop dat ik de timemanagement scheurkalendervan dit jaar nog niet opengemaakt had. Toch wel handig als timemanagement-coach, om te weten welke tips zij allemaal geven…; gelijk maar ingesteld dat ik de scheurkalender naast mijn computer leg en voortaan de tijd die nodig is om de computer op te starten gebruik om het stukje van ‘vandaag’ te lezen.

Daarna gingen mijn gedachten naar het kogelstoten (mijn hobby is atletiek). Deze week kwam ik er tijdens het trainen achter dat een klein onderdeel van de techniek nog nooit mijn aandacht had gehad. Door dit stukje techniek ‘apart’ te gaan oefenen zal er een nieuwe beweging in mijn techniek gaan inslijten. Dit betekent dat ik het proces door zal moeten gaan waarbij ik eerst moet nadenken over de beweging. Vervolgens zal moeten kijken wat het effect is. En door deze beweging consequent uit te voeren zal dit een nieuw automatisme worden.

Zo is het natuurlijk ook met mijn voornemen om dagelijks die bladzijde op de scheurkalender te lezen. Dit zal na een maand een nieuw automatisme zijn.

Als je moeite hebt met Plannen en Organiseren en daarom zoiets hebt van ‘dat wordt nooit wat’ wil ik je aanmoedigen om hier toch kleine stapje in te gaan nemen. Want: het valt te leren!

Dat is al een hele andere overtuiging (‘dat wordt nooit wat’ vs ‘het valt te leren’)!!!

Begin bijvoorbeeld met één van de volgende stappen:

– zet je afspraken in je agenda of Outlook, en als je dat al doet;

– stel Outlook zo in dat je eerst je agenda ziet zodat je niet eerst aan je mail begint, of;

– overdenk ‘s avonds wat je de dag erna wilt gaan doen (en zet dat in je agenda)

Denk er aan dat als je een nieuw automatisme in wilt slijten dat je dit met kleine stapjes doet. Want als je iets nog nooit gedaan hebt werkt het meestal niet om alles radicaal anders te gaan doen. Met die kleine stapjes doe je Succeservaringen op, en die smaken naar MEER!

 

Dit blog mag gedeeld worden via
>